Erfgoed

Erfgoed van Industrie en Techniek

Vlaams-Nederlands tijdschrift voor industriecultuur

In juni 2011 werd het vernieuwde Vlaams-Nederlandse tijdschrift voor industrieel en technisch erfgoed, voorgesteld aan een schare belangstellenden in Amsterdam (in het Vlaams Cultuurcentrum De Brakke Grond) en in Brussel (in 'La Fonderie', Brussels Museum voor Arbeid en Nijverheid).

Het tijdschrift 'Erfgoed van Industrie en Techniek'- Vlaams-Nederlands tijdschrift voor Industriecultuur ontstond begin 2000 door het samengaan van Vlaamse en Nederlandse tijdschriften. Sedertdien is het in de Lage Landen uitgegroeid tot het meest toonaangevend tijdschrift voor studie, behoud en ontsluiting van industrieel en technisch onroerend, roerend en immaterieel erfgoed.

'Erfgoed van Industrie en Techniek' was het eerste grensoverschrijdend erfgoedtijdschrift dat het hele Nederlandse taalgebied bestreek en nog steeds bestrijkt, en dat door Vlamingen en Nederlanders samen gerealiseerd wordt. Het is het resultaat van de intense samenwerking en de inzet van talloze particuliere vrijwilligers en verenigingen in Noord en Zuid. Opmerkelijk is ook dat de uitgave van het tijdschrift volledig gedragen wordt door auto-financiering, zonder enige vorm van subsidie, maar dank zij een team van entoesiaste vrijwilligers. Ook daarmee is 'Erfgoed van Industrie en Techniek' een uitzondering en een voorbeeld in erfgoedland !

Het wordt uitgegeven door de 'Stichting Erfgoed', een stichting naar Nederlands recht, met Vlaamse en Nederlandse bestuurders. De redactie is samengesteld uit Vlamingen en Nederlanders, en het tijdschrift brengt artikels over Vlaanderen, Nederland en andere landen. De inhoud van het zopas verschenen nummer vindt U in bijlage, een volgend nummer (in september) wordt gewijd aan de geschiedenis en het erfgoed van mouten, brouwen en distilleren.

Voorstellen voor artikels zijn steeds welkom bij de redactie !

Hieronder vindt u: