Wat doet wie ?

IJker P. Bruyn

IJker de Bruyn

Hoewel niet zwart, doet P. Bruyn in zwart goud. Als ijker bepaalt hij de inhoud van alle kolenschepen die bij de Bartelsluis aan de Zaan voor V.G.Z. aankomen. Hij monstert de kolen der verschillende schepen, regelt het kolen lossen en het transport naar de fabriek.

Alles wordt netjes soort bij soort gehouden, zodat straks het juiste mengsel in de kolenbunkers van Wormer terecht komt. Per jaar passeren 45.000 ton kolen in ongeveer 5 verschillende soorten 't oog van P. Bruyn. Het transport met vletten naar de fabriek geeft geen moeilijkheden, alleen bij ijsgang is het wel eens lastig.

Hoewel niet veel aan de fabriek, is hij toch nog wel eens in z'n kantoortje. Heel even zat hij op z'n praatstoel. Wij kwamen te weten dat kolenbreken een hoop ellende geeft, dat kolenbroei zeer vervelend is en veel werk geeft om 't uit te krijgen.

Dat hij in z'n kwaliteit van ijker nog niet te water is geraakt. Zo over koetjes en kalfjes pratende kwam al gauw de liefhebberij naar voren: vissen. Hij woont dan ook bijna in 't water, het meest oostelijke puntje van de bebouwde kom van Wormer.

De foto zit in de verzameling van Seiny Klopper - de Bruyn in Jisp en werd eerder geplaatst in 'De Eendracht', het personeelsblad van de papierfabrieken van Van Gelder Zonen, 10e Jaargang No. 6 van juni 1960. De text zoals afgedrukt is overgenomen uit het blad. De rubriek 'Wat doet wie ?' was een regelmatig terugkerende beschrijving van uiteenlopende funkties binnen het bedrijf.

Samenstelling: Cees Kingma Valid HTML 4.01 Transitional