100 jaar Zaanstreek

100 Jaar Zaanstreek

Opmerkelijke feiten en gebeurtenissen uit de 20e eeuw

Door: Peter Roggeveen

De afgelopen honderd jaar speelde zich in de Zaanstreek het nodige af. De streek veranderde drastisch: Wormerveer had de primeur van het eerste ziekenhuis, de auto deed zijn intrede, de Zaanse Schans kreeg gestalte, er werd druk gebouwd en gesloopt, er kwamen bruggen en het wegennet werd keer op keer aangepast. Er waren strenge winters, tal van grote branden en er werd pittig geruzied door de Zaanse politici. En uiteraard waren er personen die in het middelpunt van de belangstelling stonden door hun verdiensten op het politieke, maatschappelijke of sportieve vlak, zoals Klaas ter Laan, de eerste 'rooie' burgemeester van Zaandam, de wereldkampioenen Piet de Wit en Cees Stam en Ada Kok met haar olympische gouden plak. En er waren merkwaardige zaken, zoals een heuse toloorlog, de vermeende schat van Madame Sylvia, de affaire-Miletic rond het beeld De Houtwerker en het mysterieuze Gat van Wormer. Een uitgebreide selectie van opmerkelijke gebeurtenissen wordt in dit boek nogmaals belicht.

Dit boek is een jubileumeditie, uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de vereniging Vrienden van het Zaanse Huis en het 20-jarig bestaan van de vereniging Zaans Industrieel Erfgoed.

Voorwoord

Henk Bouman - Voorzitter vereniging Vrienden van het Zaanse Huis

Joop Knijnenberg - Voorzitter vereniging Zaans Industrieel Erfgoed

Dit boek beschrijft en illustreert een groot aantal belangwekkende feiten en gebeurtenissen in de Zaanstreek van de 20e eeuw. Het was een bewogen eeuw, waarin veel gebeurde en veranderde. Niet altijd even wereldschokkend, vaak heel plaatselijk bepaald, maar wel onderwerpen die de Zaankanters raakten, waar men zich over opwond, soms met geestdrift, soms ook met pijn in het hart.

De feiten en gebeurtenissen zijn belangwekkend in die zin, dat ze het waard zijn niet vergeten te worden, alleen al omdat de invloed ervan zich in veel gevallen nog jaren laat gelden, tot ver in deze pas begonnen nieuwe eeuw.

De verenigingen Vrienden van het Zaanse Huis en Zaans Industrieel Erfgoed hebben beide dit jaar iets te vieren. Ze bestaan respectievelijk veertig en twintig jaar en hebben beide hun wortels in de eeuw die in dit boek beschreven wordt. We geven dit boek met veel plezier uit en hopen alle (oud)-Zaankanters te bereiken die interesse hebben in de recente historie. De 52 artikelen zijn geschreven door de journalist Peter Roggeveen en verschenen in het jaar 1999 wekelijks in Dagblad Zaanstreek. We zijn de auteur en Dagblad Zaanstreek erkentelijk voor hun belangeloze medewerking. De ruim tweehonderd foto's zijn afkomstig uit de archieven van Dagblad Zaanstreek, Gemeentearchief Zaanstad en enkele particuliere collecties.

Sommige in het boek beschreven gebeurtenissen en voorvallen heeft u wellicht zelf meegemaakt, andere zijn u verteld door vorige generaties. Mogelijk zijn er ook feiten en gebeurtenissen waar u geen weet van had. Hoe het zij, wij wensen u veel leesplezier over de streek die u ter harte gaat.

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 21 x 29,5 cm
Aantal pagina's:136
Auteur:Peter Roggeveen
Beeldresearch:Peter Roggeveen
Vormgeving:Marjolein Lensink en Christine Deumers, Zaandijk
ISBN:90-806716-1-4
Uitgave:Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis
 Vereniging Zaans Industrieel Erfgoed