babel tentoonstelling

Een overzichtstentoonstelling samengesteld door Babel

Industriepanden verliezen hun bestemming. Deze panden, vaak met een monumenten status, kunnen alleen behouden blijven als ze een nieuwe bestemming krijgen. In een overzichtstentoonstelling worden een groot aantal bijzondere Zaanse industriële gebouwen uitvoerig belicht. Het oorspronkelijke gebouw, de restauratie en de ingrepen in het gebouw om de nieuwe functies te herbergen worden getoond. In een aparte expositie hebben diverse fotografen de sferen vastgelegd van het verval van de jarenlang leegstaande panden.
De tentoonstelling wordt gehouden in de oude chocoladefabriek van Verkade aan de Westzijde in Zaandam.

Openingstijden t/m zondag 1 februari 2009:

donderdag 18.00 - 21.00 uur
vrijdag 13.00 - 18.00 uur
zaterdag 13.00 - 17.00 uur
zondag 14.00 - 17.00 uur
foto tentoonstelling

De tentoonstelling wordt georganiseerd t.g.v. het uitgeven van het boek ’Van Wind naar Stoom’ door de Stichting uitgeverij Zaans Erfgoed in samenwerking met Stichting Uitgeverij Noord-Holland.

Van Wind naar Stoom is een studie naar de Zaanse fabrieksbouw in de periode 1833-1940. Met behulp van bouwtekeningen, foto’s en ander archiefmateriaal is gereconstrueerd hoe de fabrieksgebouwen gedurende deze periode zich ontwikkelden op het gebied van constructie en architectonische vorm. Veel aandacht is daarbij voor de bouwers van deze fabrieken: de (voormalige) molenmakers die zich ontwikkelden tot aannemerarchitecten, de architecten en ingenieurs. Lang niet allemaal kwamen ze uit de Zaanstreek, regelmatig werden architecten uit Amsterdam of elders aangetrokken.
Auteurs van dit boek zijn Jaap Schipper en Maura Huig.

De tentoonstelling is samengesteld door Pieter Brand, Paul Carree, Ishak Önen, Cees Kruit, Jan Schoen, Chris Stam en Gerrit Teders.

Alle grote hergebruik projecten in de Zaanstreek komen in deze tentoonstelling aan bod. Er zijn o.a. uitvoerige fotoreportages en overzichtstekeningen van De Adelaar, De Zaanwand in Wormer met de panden Java, Saigon, Batavia, Hollandia en Mercurius, De Verkade fabrieken, Zwaardemaker, Polak & Schwarz, de Boon Chocolade en Cacaofabriek, de Watertoren in Westzaan en Stoomgemaal De Pulp.

Wie is Babel

Een groep architecten en stedenbouw-kundigen richtte begin jaren negentig het 'Zaans Architecten Café' op. Er volgde een periode van zeven jaar van ontmoetingen en lezingen over architectuur en stedenbouw. Het café leidde daarna enige jaren een slapend bestaan.
Na het Millennium begonnen zich in Zaanstad nieuwe ontwikkelingen af te tekenen: méér aandacht voor de Zaanse identiteit, méér behoefte aan sfeer en uitstraling en versterking van het Zaanse imago. Een - deels nieuwe - groep architecten, stedenbouwers en vormgevers raakte hierdoor opnieuw geprikkeld en richtte in 2003 Babel op.

Bron: Babel - Podium voor vormgeving en kwaliteit

foto tentoonstelling foto tentoonstelling

De opening van de tentoonstelling op donderdag 20 november werd verricht door Marie Hélène Cornips, directeur BNA. (voluit de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA, is de enige algemene Nederlandse beroepsvereniging van architecten. Doel van de BNA is het stimuleren van de ontwikkeling van de bouwkunst en het bevorderen van de beroepsuitoefening van de leden.)
Bron: BNA

Net voor de opening had ik kort de tijd om mevr. Cornips over de tentoonstelling rond te leiden. Ze was bijzonder aangenaam verrast door de geweldige prestaties die in de Zaanstreek, t.a.v. het hergebruik van industriële panden waren verricht. Eerlijkheidshalve moest zij toegeven dat ze niet had verwacht dat er in de Zaanstreek zulke mooie industriële complexen bestonden.

Cees Kingma
November 2008

foto tentoonstelling
foto tentoonstelling
foto tentoonstelling

Valid HTML 4.01 Transitional