Krommenie

Krommenie

Door: G. Visser

Inleiding

Reeds geruime tijd leefde bij de firma A. Knijnenberg, alhier de wens een boekje uit te geven over onze, zich vooral na de tweede wereldoorlog sterk uitbreidende, gemeente.
Na enkele besprekingen verzocht men mij de tekst voor dit werkje samen te willen stellen, een verzoek waaraan ik, zij het met enige aarzeling, heb voldaan. De opdracht was een vlot leesbaar boekje samen te stellen, dat de inwoners van onze gemeente en eventueel andere belangstellenden daarbuiten een in grote lijnen geschetst beeld zou geven van de geschiedenis onzer gemeente en het huidige aanzien. Verder moest als completering een kort overzicht worden opgenomen omtrent de gemeentelijke uitbreidingsplannen voor de eerste twintig jaren na het verschijnen van dit boek.

Gezien deze opdracht zal de echte geschiedvorser, voor wat het historische gedeelte van dit boekje betreft, weinig vinden wat al niet bekend was. Dit gedeelte is n.l. meer een samenvatting geworden van hetgeen in andere uitgaven over de geschiedenis van ons dorp staat vermeld. Bovendien heb ik het verhalend element voorrang gegeven boven een min of meer droge vermelding van exacte feiten. Ook het 'heden' heb ik in een zo vlot mogelijke verteltrant gehouden, waarbij ik mij echter, ook wat de historie betreft, steeds aan de feiten gehouden heb. De titels van de door mij geraadpleegde lectuur staan, voor wie dit boekje teveel aan de oppervlakte blijft, tussen de tekst en achterin vermeld.
Bij de samenstelling van dit boek heb ik veel te danken gehad aan burgemeester J. C. A. Provily, die mij o.a. inzage verleende in het gemeentearchief, evenals aan de heren H. J. Resoort, secretaris van onze gemeente en J. N. Stuifbergen, voormalig Ie ambtenaar ter secretarie. Ook vele andere ingezetenen van Krommenie, die ik onmogelijk alle met name kan noemen, wil ik hartelijk danken voor de bereidwilligheid waarmee zij mij aan allerlei inlichtingen hebben willen helpen.

Krommenie, januari 1960

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 17 x 23 cm
Aantal pagina's:160
Tekst:G. Visser
Uitgave:Firma A. Knijnenberg, Krommenie