Van Gelder Zonen - Wormer

MBTZ Werkgroep Produktietechnieken - De foto's van A.A. Hoff

Werkplan Papierfabriek Van Gelder te Wormer

In de MBTZ NieuwsBrief van oktober 1981 schreef Klaas Kok (coördinator Werkgroep Produktietechnieken) o.a.:

In het kader van het werkplan voor 'Papierfabriek van Gelder te Wormer' heeft de sectie Produktietechnieken aan het gebouwencomplex twee bezoeken afgelegd. Het eerste bezoek vond plaats op 13 juli het tweede op 29 juli daaropvolgend. Beide keren 's avonds om 19.00 uur. De reden van twee bezoeken was, dat het (globaal) vastleggen van de nog aanwezige produktiemiddelen, i.c. papiermachines in foto's en gegevensoverzichten zo omvangrijk bleek te zijn, dat per bezoek (avond) slechts één machine kan worden behandeld.

De werkgroep bestond de eerste keer uit zeven personen. Gezamenlijk is er een serie foto's gemaakt van p.m. 4, en werden er gegevens verzameld van de onderdelen van de machine inclusief randapparatuur. Tijdens het tweede bezoek bestond de werkgroep uit vijf personen en werd p.m. 22 'bewerkt'. Daarnaast werd door een deel van de groep p.m. 4 nog eens aan de hand van eerder gemaakte foto's bekeken om te controleren of foto's en gegevens met elkaar in overeenstemming waren. Ter plaatse hoorden we dat er veel documentatie van de machines in het Centraal Archief van Van Gelder te Amsterdam aanwezig moet zijn. Het leek ons dan ook wenselijk, om het veldwerk te completeren door een bezoek aan dit archief af te leggen. We zullen nog moeten afspreken welke sectie dit zal gaan doen.

De sectie produktietechnieken kwam ter voorbereiding van de bezoeken aan Van Gelder op 2 juli en 23 juli bijeen. Daarenboven werd op 11 juni ter oriëntatie van het werk gezamenlijk met de adere secties papierfabriek Van Gelder te Wormer bezocht.

Papiermachine 22
Oploopkast papiermachine 22
Papiermachine 22
Oploopkast papiermachine 22
Papiermachine 22
Zuigwals aan einde van het koperdoek bij papiermachine 22
Papiermachine 22
Papiermachine 22 gezien vanaf de natpartij
Papiermachine 22
Koperdoek van papiermachine 22
Papiermachine 22
Opwikkelaar van papiermachine 22
Papiermachine 22
Opwikkelaar van papiermachine 22
Papiermachine 22
Detail van papiermachine 22
Papiermachine 22
Detail van papiermachine 22
Papiermachine 22
Aandrijving onderdelen van papiermachine 22
Papiermachine 22
Aandrijving onderdelen van papiermachine 22
Papiermachine 4
Papiermachine 4
Papiermachine 4
Natpartij met koperdoek papiermachine 4
Papiermachine 4
Oploopkast bij het koperdoek papiermachine 4
Papiermachine 4
Droogpartij papiermachine 4
Papiermachine 4
Glanscilinder papiermachine 4
Papiermachine 4
Papiermachine 4
Papiermachine 4
Pompen bij papiermachine 4
Papiermachine 4
Pauzehut bij papiermachine 4
Papiermachine 4
Bedieningspaneel bij papiermachine 4
Papiermachine 4
Aandrijving bij papiermachine 4
Papiermachine 4
Papiermachine 4

Klik op de pijltjes voor- en achteruit om door de diapresentatie te gaan

In de MBTZ NieuwsBrief van november 1982 schreef Klaas Kok o.a. het volgende: Met betrekking tot het project Van Gelder Papier werden de vorig jaar gemaakte foto's voorgelegd aan oud-medewerkers met het doel meer bijzonderheden over de papierfabricage in het algemeen en over de papiermachine in het bijzonder aan de weet te komen.

In de MBTZ NieuwsBrief van mei 1983 meldde Klaas Kok o.a.: dat de ondertiteling van de gemaakte foto's van papiermachine 4 en 22 met behulp van een oud-medewerker van Van Gelder is voltooid en de gegevens zullen in het archief van de Vereniging MBTZ worden opgeborgen.

Note: Tot nu toe is alleen een beperkte serie negatieven van deze foto's in het archief van fotojournalist Henk van 't Loo teruggevonden. Hopelijk worden later ook de beschrijvingen gevonden.

MBTZ Werkgroep Produktietechnieken

De Sectie (Werkgroep) Produktietechnieken bestond uit:

Naast de werkgroep Produktietechnieken waren er nog drie secties:

Opgemaakt in juli 2021 door Cees Kingma