Wormer wat nu

Wormer wat nu

Een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Wormer

Stichting Kontakt Milieubeheer Zaanstreek

Verantwoording

Vanaf de oprichting van de stichting Kontakt Milieubeheer Zaanstreek in 1970 is de ontwikkeling in en rond Wormer ons een voortdurende bron van zorg geweest. De uitbreiding van de woon-, werk- en rekreatiegebieden en de voorgenomen aanleg van wegen zijn steeds een grote bedreiging geweest voor het natuurgebied dat de gemeente omgeeft: het Wormer- en Jisperveld. In deze nota hebben wij geprobeerd onze visie op de meest gewenste ontwikkeling van Wormer weer te geven. Daarbij hebben we niet willen volstaan met een pleidooi voor het behoud van het natuurgebied. Deze nota staat in het teken van wat ook voor het KMZ een centraal punt is: de leefbaarheid. Wonen, werken, rekreatie en natuurbehoud spelen daarbij stuk voor stuk een belangrijke rol.
In deze nota komen ze aan de orde en worden ze tegen elkaar afgewogen. Dit leidt tot enkele voorstellen voor de komende ontwikkelingen in Wormer.

Tijdens het drukklaar maken van deze nota verscheen de Ontwerpstructuurnota voor Wormer. Het was niet meer mogelijk een kommentaar op deze nota te verwerken. Wel zijn enkele gegevens uit de struktuurnota overgenomen.
Om een aantal belangrijke gegevens te verzamelen was het nodig twee enk├Ętes te organiseren. De resultaten daarvan zijn in de nota verwerkt. Achterin vindt u meer gegevens over deze onderzoeken.

Deze nota is samengesteld door de Werkgroep Ruimtelijke Ordening van KMZ, in samenwerking met de Vereniging Gemeentebelangen in Wormer. De illustraties zijn van G. Barmentlo.

Zaandam, januari 1976

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 15 x 21 cm
Aantal pagina's:62
Uitgave:Stichting Kontakt Milieubeheer Zaanstreek