Publicaties

In de Zaanstreek zijn een aantal erfgoed behoudverenigingen aktief. Een daarvan is de Vereniging Zaans Erfgoed (VZE). De VZE is ontstaan na een fusie tussen de twee regionale cultuurhistorische behoudsverenigingen: Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis en de Vereniging Zaans Industrieel Erfgoed (ZIE). ZIE is de voortzetting van Vereniging tot behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek (MBTZ).
Door deze verenigingen zijn een groot aantal publicaties verzorgd. Deze tijdschriften verschenen in de navolgende vormen:
  1. MBTZ Nieuwsbrief (vanaf eind 1982 tot medio 1989)
    Van mededelingen blad en knipselkrant naar tijdschrift voor de geschiedenis van bedrijf en techniek in de Zaanstreek
  2. Met Stoom (vanaf 1989 tot begin 2002)
    Om aan te geven dat de MBTZ zich niet zou bemoeien met windkracht werd dit de naam voor een professioneel uitgegeven blad. Diverse uitgave werden verzorgd in samenwerking met vereniging Vrienden van het Zaanse Huis.
  3. Zaans Erfgoed (vanaf juni 2002)
    Uitgave van de Stichting Zaans Erfgoed waarin de verenigingsbladen van de vrienden van het Zaanse Huis (ANNO 1961) en Zaans Industrieel Erfgoed (Met Stoom) zijn opgenomen.

Daarnaast hebben diverse redactieleden van de genoemde bladen meegewerkt aan artikelen in andere tijdschriften en publicaties. Soms zijn deze bijdragen, in verkorte vorm, ook opgenomen in de hierboven genoemde bladen.

Er kan op volgende manieren in de on-line versie van de diverse publicaties worden gezocht:

© Het copyright van de hierboven genoemde artikelen en afbeeldingen berust bij de auteurs. Dat geldt zowel voor de gedrukte versie als de webversie.

Samenstelling: Cees Kingma Valid HTML 4.01 Transitional