Studiereizen

Omdat niet ieder stukje erfgoed kan worden vertaald in een toeristische attractie, worden over de gehele wereld voor monumenten nieuwe bestemming gezocht die buiten het direct herkenbare toeristische patroon vallen. Oude fabrieken krijgen een nieuwe, moderne funktie zoals kantoor, atelier, bedrijfsverzamelgebouw of appartementen complex. Elders worden er in monumentale gebouwen publieke funkties, zoals een bibliotheek of theater, gehuisvest. Vroegere havenbuurten worden omgevormd tot moderne woonwijk of kantorenpark.
En dan is het dus toch weer toeristische attracties geworden.

In deze serie artikelen wordt verslag gedaan van een aantal studiereizen naar plekken in Europa waar een succesvolle transformatie van cultureel erfgoed is afgerond. Ook plekken die nog volop in ontwikkeling zijn of die nog volkomen braak liggen, maar waar al wel afgeronde plannen voor bestaan werden bezocht. En plaatsen waar nog volop bedrijvigheid heerst en waar voorlopig nog geen plannen voor bestaan om de huidige funktie op te heffen worden beschreven. Als echter hier ooit de bedrijvigheid verdwijnt is het te hopen dat ook van deze terreinen de monumentale funktie wordt begrepen en een gedeelte van de huidige activiteiten op de een of andere manier in het terrein zijn terug te lezen.

De beide auteurs, Jur en Cees Kingma hebben een verschillend uitgangspunt voor hun reizen gekozen. Bovendien zijn er grote verschillen in de beschreven gebieden. Dat maakt het lezen van de diverse artikelen nog interessanter. Deze reizen zijn mede ondernomen om de ontwikkelingen m.b.t. het cultureel erfgoed in de Zaanstreek beter te duiden.

Studiereizen door Jur Kingma

Jur Kingma bezocht tot nu toe voornamelijk Scandinavië, Engeland, Schotland, België (Brussel) en Duitsland. Vaak is zijn uitgangspunt een reeds ingericht bedrijfs- of industriemuseum van waaruit hij de verder omgeving onderzoekt en beschrijft. Jur gebruikt bij het schrijven van zijn artikelen bronnen uit de bestaande literatuur. De artikelen zijn altijd een gevolg van een bepaalde reis naar een gebied.

Hier vindt u een overzicht van de studiereizen van Jur Kingma

Studiereizen door Cees Kingma

Cees Kingma bezocht voornamelijk zuid Europa. Tot nu toe publiceerde hij verhalen over de industriële monumenten in Frankrijk, (noord-)Spanje, Portugal en het Ruhrgebied. Uitgangspunt daarbij is veelal de nog bestaande omgeving waarbij gezocht wordt naar nog ‘in het wild voorkomende’ restanten en nog in bedrijf zijnde complexen van industriële ontwikkelingen. Als er eventueel, aan die industrie gewijde, musea in de buurt zijn worden die natuurlijk ook bezocht. Cees beschrijft meer zijn eigen ervaring in het gebied en gebruikt algemeen beschikbare informatie om zijn artikelen te ondersteunen. De artikelen zijn meer op de ‘streek’ gericht, waarbij meerdere reizen door een gebied worden gecombineerd in een serie artikelen.
Daarnaast maakte Cees een aantal (foto)reportages van aansprekende industriële complexen in de directe omgeving van de Zaanstreek.

Hier vindt u een overzicht van de studiereizen van Cees Kingma

Cees Kingma - januari 2010 Valid HTML 4.01 Transitional