De Blauwe Kamer

De Blauwe Kamer

Special: industrieel erfgoed als nieuwe ontwerpopgave

Tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw

December 2004 / Nummer 6

Vroeger wachtte overbodig geworden fabrieken en industriële complexen de slopershamer - tegenwoordig speuren projectontwikkelaars stad en land af op zoek naar de inmiddels goed in de markt liggende industriële monumenten.
Peter Nijhof maakt de balans op van bijna drie decennia herbestemming en herontwikkeling van industrieel erfgoed en werpt een blik vooruit.

In een rondetafelgesprek praten vier deskundigen uit de monumentenpraktijk over de kansen en problemen bij het herbestemmen van industriële monumenten: 'Het hergebruik kan alleen als de overheid de publieke zaak consistent naar buiten brengt, en anderen uitnodigt ook consistent te zijn'
Ter illustratie zijn zes Europese voorbeelden opgenomen van projecten met industrieel erfgoed. Vier Nederlandse projecten worden uitgebreider belicht.

Handel in cacao, glucose en weemoed

Het lot van het Zaanse erfgoed is in handen van het bedrijfsleven

Veel gemeentes zoeken naar een nieuwe toekomst voor een beeldbepalend industrieel complex. De gemeentes langs de Zaan - Wormerland en Zaanstad - kampen op hun grondgebied met tientallen monumentale fabrieken en andere industriële bouwwerken die leegstaan of binnenkort leegkomen. Geen strategie of zij is hier wel uitgeprobeerd, tot aan het verplaatsen van monumenten toe. Maar de aanpak blijft incidenteel, van pand tot pand bepaald.

Door: Peter Paul Witsen

In een recensie in de Volkskrant vult Hilde de Haan de de conclusies uit de Blauwe Kamer aan: 'En soms worden monumenten zó verbouwd dat al hun charme daarbij verloren gaat.'

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 24 x 31 cm
Aantal pagina's:90
Uitgave:Blauwe Kamer
Tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedenbouw.
Verschijnt zes maal per jaar.
Dertiende jaargang.
Uitgever:Blauwe Kamer wordt uitgegeven door de stichting Lijn in Landschap. Bestuur: Fons Asselbergs (voorzitter), Tineke Blok, Gert Middelkoop, Willem Verbaan, Anna Vos
Redactie:Bert Bukman (hoofdredacteur), Rob van der Bijl, Maarten Ettema (eindredacteur), Mark Hendriks, Ellen van Leeuwen, Annemarie Roetgerink (secretariaat), Marinke Steenhuis, Hank van Tilborg, Peter Paul Witsen
Medewerkers aan dit nummer:Guy Ackermans, Kristof van Assche, Rita van Biesbergen, Sjoerd Cusveller, Christiaan Krouwels, Jannes Linders, Peter Nijhof, Norbert van Onna, Tjerk Ruimschotel, Willem van Toorn, Martin Woestenburg