De foto's van Breebaard

De foto's van Breebaard

De Zaanstreek belicht

1863 - 1878

'J.L. Breebaard, photograph, Zaandijk' Die aanduiding is liefhebbers van de Zaanse historie bekend. Breebaard, waarschijnlijk de eerste dorpsfotograaf aan de Zaan, vermeldde naam en adres op de achterkant van zijn foto's. Hij woonde onder meer in Krommenie, Zaandijk en Zaandam. Zijn 'Zaanse dorpsgezichten' dateren uit de jaren 1863-1878, de meeste ervan zijn tussen 1864 en 1870 gemaakt.
Alle van Breebaard bekende dorpsfoto's zijn in dit boekje verzameld. In de inmiddels verstreken tijd van meer dan een eeuw is een aantal van zijn foto's zoekgeraakt. Jan Pieter Woudt zocht de gegevens bijeen om de ongeveer honderd afbeeldingen te beschrijven. De Zaanstreek is onherkenbaar veranderd!

Ten geleide

De publikatie van dit boek is om verschillende redenen van belang. Breebaard was een der eerste fotografen die in de Zaanstreek werkten, misschien was hij de eerste. In elk geval is geen andere fotograaf bekend die zo vroeg en zo gericht de Zaanse situatie in een reeks opnamen heeft vereeuwigd. Daardoor is in het bijzonder de karakteristieke Zaanse (hout)bouw - een bouwwijze die naar nu wordt ingezien van grote cultuurhistorische betekenis is - vastgelegd. De Vereniging 'Vrienden van het Zaanse huis', in 1961 ontstaan als vriendenvereniging van de toen in aanbouw zijnde Zaanse Schans, bestaat in het uitgavejaar van dit boek (1986) 25 jaar. De vereniging stelt zich mede ten doel het Zaanse huis in al zijn facetten te belichten. Een belangrijk middel hiertoe is het verenigingsorgaan 'Anno', waarin artikelen zijn verschenen over het Zaanse huis, maar ook over andere streekgebonden cultuurhistorische onderwerpen. Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de vereniging wordt nu ook dit boek over Breebaard uitgegeven, bedoeld voor minnaars van onze 'eigenaardige' streek.
Enkele woorden van dank zijn hier op hun plaats. Zij gelden Klaas Woudt, die op zijn bekende wijze het boek bij u inleidt, Jan Pieter Woudt die de tekst bij de foto's schreef en Ron Brinkman die de vormgeving verzorgde. De heer J. J. Zonjee, gemeente-archivaris van Zaanstad was ons zeer behulpzaam bij het zoeken van alle nodige gegevens.
Ik wens u plezierige uurtjes toe met de foto's van Breebaard!

R. Sman,
Voorzitter Vereniging 'Vrienden van het Zaanse huis'

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 20 x 28 cm
Aantal pagina's:112
Tekst:Pieter Woudt, R. Sman en Klaas Woudt
Vormgeving:Ron Brinkman
Lithografie en druk:BV Kunstdrukkerij Mercurius-Wormerveer
Foto's:Originele foto's merendeels beschikbaar gesteld door het gemeente-archief van Zaanstad
ISBN:90 71123065
Uitgave:Deze uitgave kwam tot stand ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging 'Vrienden van hetZaanse Huis'.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Wormerveer