Een geurende school

Een geurende school

Fragmenten uit de geschiedenis van ruim 25 jaar Beroepsonderwijs in de Stationsstraat te Zaandam

Cees Beijersbergen

Aanleiding

Na bijna 30 jaar onderwijs in het kader van het Leerlingwezen wordt er een punt gezet achter het gebruik van de gebouwen aan de hoek Stationsstraat/Provincialeweg. Het complex voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De kosten voor verbouwing en renovatie zijn zo hoog dat het gerechtvaardigd lijkt om het onderwijs onder te brengen in andere gebouwen van het Damland College.
In de loop der jaren is er heel wat gebeurd in en met het bouwwerk. In de loop der jaren zijn er ook heel wat 'bewoners' geweest. Zo waren daar de Fabriek van Verduurzaamde Levensmiddelen, Polak en Schwarz, de Gemeentepolitie van Zaanstad en de Technische Eendagsschool. In maart 1997 kwam een werkgroep, gevormd uit een aantal personeelsleden van het Damland College, bijeen om te praten over een waardig afscheid van de gebouwen. Deze werkgroep heeft een feestdag georganiseerd op 21 juni 1997 en het initiatief genomen voor dit boekje. Het leek de werkgroep een aardige suggestie om allen die op de een of andere manier bij de gebouwen betrokken zijn geweest de gelegenheid te geven hun geschiedenis nog eens rustig te kunnen na lezen. Door middel van dit boekje willen de initiatiefnemers een klein deel van de geschiedenis van het onderwijs in Zaandam, en met name van de Streekschool, nog eenmaal in de herinnering brengen. Het is zeker niet volledig, daar is het te beknopt voor. De samenstellers wilden niet meer dan aan een aantal hoogtepunten en een enkel dieptepunt de revue laten passeren.

Tot slot past een woord van dank aan al diegenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt. Allereerst Maarten Leegwater, een voorvechter van het Beroepsonderwijs in hart en nieren; Ton Paardekooper, voor de nuances; Peter Tange, voor informatie, geduld en vertrouwen; Franck van Eeten, voor de gastvrijheid en kameraadschap; Jille van Houten, voor de liters koffie, de stapels broodjes en de verhalen (niet opgewarmd); Nico de Moor, voor zijn eindeloos archief, Herman van Kordenoordt, voor het verzamelen van de foto's en archiefstukken, Theo Haijen, voor een wederkerig verhoor, en last but not least, Marga Mul voor de vormgeving, zonder haar was dit een goedkoop stencil geworden.

Speciale dank zijn we verschuldigd aan de heren A. Ebbelaar en P. Smeets van IFF voor het ter beschikking stellen van archiefmaterialen; Theo Calff van het Politiemuseum Zaandam, Pia Koster van het Dagblad Zaanstreek en het personeel van het Gemeente Archief Zaanstad voor het beschikbaar stellen van foto's.

Tot slot dank aan al degenen die indirect hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit boekwerkje: zij hebben gewoon tien - twintig - dertig jaar gewerkt als docent, conciƫrge, telefoniste, boekhouder, adjunct, schoonmaker, typiste, systeembeheerder, kantinemedewerkster, secretaresse, chauffeur of zichzelf.

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 28 x 21 cm
Aantal pagina's:32
Tekst:Cees Beijersbergen
Lay-out:Marga Mul
Foto's:Herman van Kordenoordt
Uitgave:Damland college