Grondslagen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Zaanstreek

Grondslagen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Zaanstreek - III

Publikaties van het Sociografisch Bureau Zaanstreek

Voorwoord

Voor de bepaling van de ruimtelijke structuur in de Zaanstreek is de berekening van het aantal kinderen dat in de toekomst voortgezet onderwijs zal gaan volgen bijzonder belangrijk. De ruimte die inrichtingen voor voortgezet onderwijs vragen is aanzienlijk, terwijl ook de situering aan bepaalde eisen moet voldoen. Een moeilijkheid is dat door de invoering van de zgn. Mammoetwet de gehele onderwijsstructuur op de helling gekomen is, waardoor verschillende nieuwe schooltypen zullen ontstaan. Het is moeilijk te zeggen hoe de belangstelling voor deze schooltypen zich zal ontwikkelen, terwijl ook de vraag welke scholencombinaties zullen ontstaan nog niet met zekerheid te beantwoorden is.
Dit rapport tracht een basis te geven voor de beantwoording van de vraag wat de konsekwenties voor het onderwijs zullen zijn van de snelle bevolkingsgroei in de Zaanstreek, rekening houdend met de toenemende neiging tot het volgen van voortgezet onderwijs. Zover als mogelijk was zijn van de in de nieuwe onderwijswet genoemde schooltypen leerlingenramingen gemaakt. Daarnaast is een aantal modellen opgesteld over de kombinatie van verschillende scholen tot zgn. scholengemeenschappen en is een poging gedaan om de daarvoor te reserveren ruimte te ramen.
In een volgend rapport zal nog worden aangegeven hoe deze onderwijsinrichtingen over de streek zouden kunnen worden verdeeld, terwijl daarin tevens, als inmiddels meer definitieve gegevens omtrent het toekomstig inwonertal bekend is, de relatieve cijfers van dit rapport in absolute aantallen leerlingen zullen worden vertaald.

De Direkteur van het Sociografisch Bureau Zaanstreek.
Drs. D.J. de Haan

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 21 x 29 cm
Aantal pagina's:55
Uitgave:Publikaties van het Sociografisch Bureau Zaanstreek