Knotjes vertelle

Knotjes vertelle

Klaas Woudt

Een boekje in onvervalst Zaans dialect...

In de praktijk echter blijkt spoedig, dat het ondoenlijk is eenig dialect, welk ook, volkomen juist voor te stellen. Reeds terstond ziet men, dat de eigenaardigheden in de spraak der bijzondere personen, die ook in de beschaafde uitspraak blijven bestaan, onmogelijk kunnen aangeduid worden. Het schrift stelt dus van niet één individu de uitspraak geheel nauwkeurig voor; het kan uit zijnen aard slechts een middelweg tusschen de individueele eigenaardigheden bewandelen."

L. A. te Winkel, in ,De grondbeginselen der Nederlandsche spelling, ontwerp der spelling voor het aanstaande Nederlandsch woordenboek" - Leiden 1863.

Dut staat der allegaar in

Knotjes vertelle

Anlopie5
Skeerhoek9
Blauwege steert14
Aidel18
Tussedeurtje23
Warseg26
Augurreke30
Prais34
Mode en hailighaid39
Zingede zaag43
Vulles47
Zedaiker kerrek52
Blakte57
Droildereg63
De iene boi en de are67
Doffeg70
Vaif ongale jare74
Rooie reg77
Zangerege boik81
Markus vier86
Meniere90
Zaile94
Fain99
Dug ome Cor104
Vraies kop109
Wie skraift blaift114

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 11 x 20 cm
Aantal pagina's:120
Tekst:Klaas Woudt
Uitgave:De Typhoon, Dagblad voor de Zaanstreek 1980