Omtrent de Zaan

Omtrent de Zaan

VOORLICHTING ZAANSTREEK
WESTZIJDE 140 ZAANDAM TELEFOON 02980-66366

Zaandam, augustus 1968

Zeer geachte heer/mevrouw,

Wij hebben het genoegen u namens het bestuur van de Stichting Voorlichting Zaanstreek een exemplaar aan te bieden van onze nieuwe uitgave "Omtrent de Zaan". De tekst van deze brochure werd geschreven door de Amsterdamse journalist Wim Klinkenberg, de zwart-wit en kleurenfoto's zijn van Ad Windig, de vormgeving werd verzorgd door Peter Doebele. De produktie lag in handen van Meijer Pers N.V. te Wormerveer. Het ligt in de bedoeling om ten behoeve van buitenlandse relaties aan de brochure een losbladige summary toe te voegen.
In het vertrouwen dat u dit nieuwe representatieve geschrift over onze streek met belangstelling wilt inzien, verblijven wij, met vriendelijke groet,

hoogachtend,
 
Stichting
VOORLICHTING ZAANSTREEK
 
J. Voorthuizen