Op naar het licht

Op naar het licht

De Zaanstreek
in de periode van de opkomst
der arbeidersbeweging
1882 - 1909

Voorwoord

De Zaanstreek stond in de jaren voor 1940 in heel Nederland bekend als de rode Zaanstreek, omdat de socialistische arbeidersbeweging in dit industriële gebied grote invloed had verworven. Hier wordt een beschrijving gegeven van de opkomst van die arbeidersbeweging aan de Zaan. Om niet de indruk te vestigen dat zij in een soort politiek vacuüm heeft gewerkt, wordt daarin ook ruime aandacht besteed aan de andere politieke stromingen en vooral ook aan het organisatieleven van de confessionele arbeiders.

Het schrijven van dit verhaal was voor mij ook daarom een aangename bezigheid omdat al degenen bij wie ik om inlichtingen aanklopte mij met de meeste welwillendheid van dienst waren. Behalve aan hen ben ik veel dank verschuldigd aan de heren gemeente-secretarissen van Zaandam en van Koog aan de Zaan, aan de bibliotheek van de Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling, aan het dagblad 'De Typhoon' en aan 'Het Vrije Volk', die mij in de gelegenheid stelden om gegevens te raadplegen. Verder aan de heer F. Mars, heemkundig ambtenaar der gemeente Zaandam en aan de heer J. W. van Santé te Zaandijk, die de tekst kritisch wilden doorlezen. Voorts aan wethouder M. J. Hille van Zaandam, zonder wiens actieve belangstelling dit werk ongeschreven zou zijn gebleven.

Hoewel 1909 ongetwijfeld een belangrijk jaar is, omdat de SDAP toen bij de Kamerverkiezingen de meerderheid behaalde in het district Zaandam, is het zeker geen eindpunt in de ontwikkeling van de Zaanse arbeidersbeweging. Het is dan ook de bedoeling dit verhaal voort te zetten in een volgend werk, dat de periode van 1909 tot 1939 zal behandelen.

Zaandam, l mei 1967

J.J.'t HOEN

UITVOERING BOEK:
Uitgave:Meijer Pers nv Wormerveer 1968
Tekst:J.J. 't Hoen
Omvang:339 pagina's
Formaat:17,5 x 25 cm