Wijd was mijn land

Wijd was mijn land

Mijn jeugd aan de Zaan (1883-1899)

Cor Bruijn

In de jaren 1954-'56 publiceerde ik in het dagblad "De Zaanlander" een zestigtal artikelen over mijn jeugd. Voor 'Wijd was mijn land' deed ik daaruit een keuze, die hierbij de lezer wordt voorgelegd, hier en daar met enige wijzigingen. Ik leefde destijds "maar op een dorp", kwam voor mijn twaalfde jaar niet veel verder in de wereld dan Zaandam en Purmerend, maar hoe rijk en in zekere zin romantisch was mijn jeugd, ondanks de vele armoede en zorgen rondom ons. Ik ben in de beschrijving van deze laatste heel sober geweest, met opzet, om de nazaten van de betrokkenen. Mijn hoop is, dat ik met dit boek een beeld voor u heb kunnen oproepen, zij het ook lang niet volledig, van een tijd, betrekkelijk nog maar zo kort geleden, maar toch zo zeer van de onze verschillend, dat men zich weleens afvraagt: hoe is het mogelijk geweest, dat in zo'n korte spanne tijds een samenleving zich zo kon wijzigen?
Het verheugt mij, dat dit boek met een groot aantal foto's kon worden verrijkt en ik ben daarvoor mijn uitgever heel erkentelijk. Ze zullen stellig helpen het tijdbeeld, dat ik wilde schetsen, te versterken. Verder gaat mijn dankbaarheid uit naar de Zaanse vrienden, die het mij mogelijk maakten deze foto's te publiceren, door mij te helpen bij het verzamelen, of ze mij uit hun eigen bezit ten gebruike af te staan. Wat het eerste betreft, moet ik hier bijzonder noemen de heren C. Koene te Wormerveer, J.W.A. Honig en Evert Smit te Koog aan de Zaan en Jo Vooren te Zaandam. Verder stonden de volgende heren mij foto's af, hetzij als de vervaardiger-zelf, hetzij uit hun collectie: J.H. Groen te Wormerveer, C.A. van der Horst te Zaandam, C. Koene te Wormerveer, T. Neuhaus te Wormerveer, H.H. Roos te Zaandam, C. Scholtz te Zaandam, Even Smit te Koog aan de Zaan, Jo Vooren te Zaandam, Zaanlandse Oudheidkamer, H. Zwart te Krommenie.

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Hardcover, 14 x 21,5 cm
Aantal pagina's:192
Auteur:Cor Bruijn