Willen en Chris Jansen

Willen & Chris Jansen

Een biografie over Willen Jansen
en zijn zoon en latere kunstbroeder Chris

Voorwoord

Met trots presenteren wij u de biografie over Willem Jansen en zijn zoon en latere kunstbroeder Chris. Een lang gekoesterde ambitie van de Stichting is gerealiseerd!

Het boek beschrijft op boeiende wijze het kunstenaarsleven van beide Zaanse schilders. Dit enerzijds met een verantwoorde diepgang vanuit kunsthistorisch perspectief. Anderzijds zeker ook met een levendige en anekdotische inslag. Aan de hand van verhalen van vrienden Albert van Beekjan de Boer en Nathan ('Nackie') Bosboom, wordt u hierbij al lezend verder aan de hand genomen.

Bij het onderzoek voor het boek is meermaals de balans naar voren gekomen tussen het vrije artistieke leven en de harde noodzaak voor Willem Jansen om zijn gezin financieel te kunnen onderhouden. Hiertoe zijn door hem de nodige werken in opdracht uitgevoerd.

Veel dank is de Willem Jansen Stichting verschuldigd aan de werkgroep die in een goede samenwerking het boek heeft samengesteld: Henk Heijnen en Jan de Bruin, respectievelijk als auteur en coauteur, Rob Staphorsius en Jan Woud als kenners van de Zaanse kunst, en Maria Buren namens de Stichting Uitgeverij Noord-Holland.

Vanuit de Willem Jansen Stichting hebben Ron Roem en Luuk Harrewijnen een belangrijke betrokkenheid gehad. Zeer waardevol was de medewerking van de familie Van Goolen-Jansen (kleindochter van Willem Jansen) uit Westzaan.

Tot slot de financiële kant van dit project. In de eerste plaats is door Vrienden van de Stichting een eerste basis bijeengebracht om dit project van start te laten gaan. Zonder de financiële ondersteuning echter van verschillende fondsen en een aantal bedrijven kon dit boek niet worden gerealiseerd. Achter in dit boek worden ze genoemd. De Stichting is hen bijzonder veel dank verschuldigd voor deze belangenloze bijdragen.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier toe.

Willem Jansen Stichting,
Jan Mulderij Voorzitter

Willen Jansen
Willem Jansen in De Meufa (Zaandam)
tijdens zijn eretentoonstelling in 1952

Inleiding

Op een snikhete dag staat een groepje mensen rond een open graf op de algemene begraafplaats in Westzaan. Het is 23 juli 1969. De kunstschilder Willem Jansen wordt begraven. Zijn vrouw Anny is er, samen met de zonen Wim en Jan. Zij voelen ongetwijfeld de aanwezigheid van de vroeg gestorven zoon en broer Chris, de belangrijkste collega en vriend van vader Willem. Joop, de tweelingbroer van Chris, is er niet. Er zijn gezagdragers. De gemeentesecretaris van Westzaan, A.C. Groothand is aanwezig, samen met raadslid P.C.Valk Jr.. Uit Zaandam kwamen wethouder A. Stoffels en mej. E.B. (Bets) Bolman van Kunstzaken. Hoog in de lucht zingen vogels, de bladeren aan de bomen ritselen in de wind en het zonlicht valt in duizend stukjes op de grond uiteen. Ergens loeit een koe. Vrienden komen naderbij: Albert van Beek, Nathan ('Nackie') Bosboom en Jan de Boer. Zij zullen spreken.

Onder de collega kunstenaars bevinden zich Arie van Mever, Adriaan Bosboom, Gerrit Woudt en Gerrit Slavenburg. Samen met de familieleden en gezagsdragers luisteren zij naar de drie toespraken. De sprekers roepen ieder hun eigen Willem Jansen op. Deze bespiegelingen aan het graf van de grootste Zaanse romantische kunstenaar van de vorige eeuw vormen het vanzelfsprekende uitgangspunt voor dit boek. In het voetspoor van de sprekers zullen talloze familieleden, vrienden, kennissen en collega's hun inbreng hebben. Geheel in de stijl van het turbulente en kleurrijke leven van Willem en Chris Jansen wordt het een schilderachtig tafereel. Een rijke bron vormen de vele interviews die Jan de Bruin in de jaren 1983 en 1984 hield. Het is de reden waarom hij met veel genoegen wordt vermeld als coauteur. De namen van de geïnterviewden vindt u (in de meeste gevallen met een korte omschrijving) achterin het boek.

UITVOERING BOEK:
Uitgave:Willem Jansen Stichting
Stichting Uitgeverij Noord-Holland
Tekst:Henk Heijnen, Jan de Bruin
Fotografie:Arjen Gaarenstroom
Vormgeving:Rolf Kliffen
Omvang:144 pagina's
Formaat:24 x 23,5 cm
ISBN:978 90 78381 12 9