De zaadsjouwers

De zaadsjouwers

Cor Bruijn

Opmerkingen bij de 2de druk in 1973

De Zaadsjouwers, waarvan de eerste druk verscheen in 1933, speelt zich af in de Zaanstreek in de jaren aan het eind van de vorige eeuw. Het boek is meer dan alleen een streekroman, het is een stuk sociale geschiedenis, die de auteur, maatschappelijk sterk bewogen, van heel nabij meemaakte. Er werd geleden door de ploegen die van vroeg tot laat de zakken graan uit de schepen in de Zaan naar de zolders van de pakhuizen sjouwden. Er werd goed verdiend, als er goed werk was, maar veel van het verdiende geld ging op in de drank. De harde wet van de sjouwploeg, waar het recht van de sterkste heerste, en de harde wetten van de maatschappij, waar de sterken stegen en de zwakken zonken, boden vaak nauwelijks een andere uitvlucht.

"De Zaadsjouwers", later nog gevolgd door de roman "Een zakkennaaier grijpt het geluk" vertelt het verhaal van Kobus Bos, een man die durft te rebelleren tegen de bestaande orde, omdat hij er van overtuigd is dat er andere en betere tijden zullen aanbreken. Die andere tijden zijn inmiddels reeds lang aangebroken. Maar het boek "De Zaadsjouwers" heeft ook nu nog niets aan intensiteit en zeggingskracht verloren. Daarom verscheen de tweede druk van dit boek als eerbetoon aan de auteur bij diens negentigste verjaardag.

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Hardcover, 17 x 25 cm
Aantal pagina's:260
Tekst:Cor Bruijn
ISBN:90 6091 138 5
Gedrukt:Drukkerij Meijer Wormerveer b.v.
Uitgave:Meijer Pers B.V. Amsterdam