Zaanklok

Zaanklok

Speciale uitgave t.g.v. het 75-jarig bedrijfsjubileum

Personeelsorgaan Cacaofabriek De Zaan

Voorwoord

Cacaofabriek De Zaan is jarig.
Ter gelegenheid hiervan is een jubileumnummer van het personeelsorgaan "Zaanklok" samengesteld. Deze editie van de Zaanklok geeft in kort bestek een weergave van een reeks gebeurtenissen uit de 75-jarige geschiedenis van ons bedrijf.

Het verhaal neemt een aanvang in 1911. Op 3 april van dat jaar wordt Cacao De Zaan opgericht onder de naam Chocoladefabriek De Zaan. In de eerste jaren drukt Jan Huysman een duidelijk stempel op het bedrijf. Met zijn wilskracht en doorzettingsvermogen zorgt hij er voor dat De Zaan door de moeilijke beginperiode wordt heengeholpen.

De drie kwart eeuw historie van De Zaan laat ons een bedrijf zien dat zich voortdurend aan wisselende omstandigheden aanpast en daarop inspeelt. Vrijwel ononderbroken is er sprake van nieuwe ontwikkelingen en De Zaan groeit zeer sterk.

Dank zij de kwaliteit van onze produkten nemen wij op cacaogebied wereldwijd een vooraanstaande plaats in.

Om toonaangevend te worden en vooral te blijven moet het nodige gebeuren. Deze Zaanklok laat u onder meer een aaneenschakeling van uitbreidingen en vernieuwingen aan gebouwen en installaties zien. In de laatste 20 jaar bijvoorbeeld is er voor bijna 150 miljoen gulden in ons bedrijf geïnvesteerd, waarvan de laatste 5 jaar circa 70 miljoen gulden. De verwerkingscapaciteit van cacaobonen steeg in de genoemde 20 jaar van 35.000 ton in 1965 tot 68.000 ton in 1985. Deze groei en verandering is alleen mogelijk door de vakkennis, inzet en betrokkenheid van de medewerkers van De Zaan. Aan hen is en wordt zonder ophouden gevraagd in te spelen op veranderingen zowel in de markt als in technologieën, produktieprocessen, het produktenpakket en werksituaties. Dat vraagt een mentaliteit om te willen veranderen. Die mentaliteit is er gezien de wijzigingen in de loop van de Zaan-historie die in dit nummer van De Zaanklok aan ons oog voorbijtrekken.

Bij dit 75-jarig bestaan kunnen we tevreden en met trots terugblikken op hetgeen tot stand is gebracht. De toekomst ligt als een uitdaging voor ons. Het succes in het verleden is geen garantie voor de toekomst, maar wel een gezonde basis om vol vertrouwen in onze eigen mogelijkheden "op te stomen" naar het jaar 2011.

Ik wens u veel genoegen bij het lezen van dit jubileumnummer van de Zaanklok - en natuurlijk ook bij het bekijken van de foto's.

Ir. W.B. van Bergen,
President-Directeur

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 21 x 29,5 cm
Aantal pagina's:32
Tekst:C. van Dalsem
Research:ing. K. Kok
Coördinatie:D. Vonk
Fotografie:Archief Cacao De Zaan, e.a.
Eindredactie:drs. M. Bergman
Uitgave:Personeelsorgaan Cacaofabriek De Zaan