Stichting Zaans Schoon

Stichting Zaans Schoon

Verslag over de jaren 1988 - 1994

Voorwoord

Het is inmiddels een gewoonte geworden bij de Stichting Zaans Schoon, om voor het verslag van haar activiteiten een periode van enkele jaren te verkiezen, in plaats van slechts een jaar. Dit niet alleen vanwege de praktische voordelen, maar vooral omdat middels een meerjaren rapportage duidelijker wordt welke de effecten van onze inspanningen zijn geweest.

Dit verslag, over een periode van zes jaar, is daarvan een goede illustratie; de resultaten van meestal jaren vergende procedures zijn inmiddels bekend en er kan teruggezien worden op een al of niet bevredigende afloop van onze inmenging. Het is daarbij spijtig te moeten constateren, dat circa 60% van onze verzoeken c.q. bezwaren aan overheidsinstanties of particulieren werden afgewezen.

Het is een situatie die vraagt om nadere bezinning en nader beleid. Een direct gevolg is overigens nu al geweest, de discussie die wij in de Gemeentelijke Monumenten Commissie hebben geopend over de criteria van beschermenswaardigheid van gebouwen.

Toch mogen wij daarnaast verheugd vaststellen, dat 40% van onze verzoeken - hoewel soms na enige strijd - werden gehonoreerd. Vooral deze constatering geeft ons de steun ons werk te continueren en de waakzaamheid, die kennelijk zo nodig is bij ons doel, dat is gericht op behoud van cultuurhistorische waarden in de Zaanstreek, te blijven voortzetten.

D. van Leeuwen
Voorzitter

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 17 x 23 cm
Aantal pagina's:40
Verantwoording afbeeldingen:afkomstig uit de verzameling fotodocumentatie van de Stichting Zaans Schoon; Rijksarchief Noord-Holland te Haarlem (omslag) en het Gemeentearchief Zaanstad te Koog aan de Zaan (vrijheidsboom, Zaandijk)
Uitgave:Dit verslag is een uitgave van de Stichting Zaans Schoon en samengesteld door mr H. Pielkenrood