Zeehavens Amsterdam

Zeehavens Amsterdam

Cacaospecial

amports magazine 2009/5

De grootste cacaohaven ter wereld

Bent u een liefhebber van chocolade? Dan heb ik goed nieuws voor u want over een paar dagen (7-22 november) begint het chocoladefestival CHOCA.Twee weken lang staan Amsterdam en de Zaanstreek in het teken van allerlei leuke en interessante evenementen, zoals workshops, proeverijen, fietstochten en kinderactiviteiten. Daarnaast zetten de toprestaurants en patisserieën hun beste beentje voor met schitterende recepten op de menukaart en fraaie creaties in de etalages.

Uiteraard staat CHOCA niet op zichzelf maar heeft het een duidelijk doel: een breed publiek laten zien dat al die chocolade ergens vandaan komt. Een mooie kans voor Zeehavens Amsterdam om in woord en beeld duidelijk te maken dat Amsterdam de grootste cacaohaven ter wereld is, en dat de hoofdstad en de Zaanstreek een cacaoverwerkende industrie van naam en faam hebben. Dit nummer staat dan ook in het teken van de totale keten, van cacaoboon tot chocoladereep. Dat zijn de reders met hun lijndiensten op West-Afrika, de vemen, de cacaoverwerkende industrie, de gespecialiseerde handelshuizen, bedrijven voor certificering en kwaliteitscontrole en de logistieke dienstverleners (wég-transportbedrijven en de binnenvaart).

Gezamenlijke promotie

Buiten het cacaokatern treft u nog twee interessante artikelen aan. Het eerste is de uitvoerige reactie van de directeuren van de vier grote Nederlandse zeehavens (Rotterdam, Amsterdam, Zeeland en Groningen) op het rapport 'Economische visie op de langetermijnontwikkeling van Mainport Rotterdam' dat het kabinet deze zomer presenteerde. Een ding valt heel duidelijk op: samenwerking is prima waar het gaat om gezamenlijke promotie in het buitenland en ondersteunende diensten als Portbase, maar een nationale havenholding is duidelijk een brug te ver. In hoeverre dit koudwatervrees is, zal ongetwijfeld blijken tijdens de verdere uitwerking van deze samenwerking. Zeker is dat we er niet aan ontkomen om nauwer samen te werken. De concurrentie zit immers niet stil.

In dit nummer treft u ook een boeiend interview aan met KVSA-directeur Frans Baud die ook voorzitter is van ondernemersvereniging HOV IJmond. Hij ziet tot zijn tevredenheid een toenemende samenwerking tussen de IJmond en Amsterdam en daar kan ik het als voorzitter van Amports alleen maar mee eens zijn. Een ondernemersvereniging voor het gehele Noordzeekanaalgebied, zoals voorgesteld in Zeehavens Amsterdam nummer 3, gaat hem voorlopig echter nog te ver.

Terug naar het chocoladefestival. Misschien tref ik u wel op een van de vele evenementen van CHOCA, want ook ik ben een groot chocoladeliefhebber.

Michiel A. Wijsmulier, voorzitter Amports

Toveren met cacaobonen is één van de artikelen in het Cacaospecial van amports magazine 2009/nr.5

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 21 x 29,5 cm
Aantal pagina's:46
Uitgave:informatieblad over het Noordzeekanaalgebied, met de havens en het havenbedrijfsleven van Amsterdam, Beverwijk, IJmuiden en Zaanstad, is een uitgave van Amsterdam Ports Association