VGZ Wormer

Papierfabriek de Eendragt aan de Westerveersloot in Wormer omstreeks 1912
Archief: J v.d. Schoor

Artikelen aan de hand van objecten in het VGZ Archief

Samenstelling: Cees Kingma