Werkgelegenheid bij VGP

Een bijzonder dossier in het gemeentearchief van Wormer

In het Waterlands Archief in Purmerend bevindt zich een archief 'Aanvullingen' van het gemeentearchief Wormer. In deze Aanvullingen zitten 2 A4 mappen met een gezamenlijke omvang van ± 6 cm met de titel 'Werkgelegenheid VGP'. Het is een archief van de afdeling Algemene Zaken / Economische Zaken van de gemeente Wormer en betreft de periode 1977 - 1984. Dit archief schetst een mooi beeld van de grote papierfabriek Van Gelder Papier in nood en de reactie van het gemeentebestuur op de ontstane situatie. De gemeente verandert geleidelijk van 'luisterend oor' naar activistische opstelling waarbij de burgemeester van Wormer door de directie van VGP beleefd doch dringend wordt verzocht zich nadrukkelijk niet meer met de stakingsakties bij VGP te bemoeien.

Dit archief is goed te combineren met het VGP - Archief van Industriebond FNV afd. Wormer VGP vestiging Wormer, van winstmaker tot bedrijfssluiting. De vakbond koos een andere benadering met andere middelen.

In dat archief bevindt zich ook een verzameling krantenartikelen m.b.t. de problemen bij VGP. In Krantenartikelen verzameld door gemeente Wormer vindt u een ruime selectie uit die verzameling.

Een groot aantal documenten uit dit archief zijn gedigitaliseerd en hieronder opgenomen.

Opgemaakt door Cees Kingma - December 2020 / Januari 2021