Bijzonder VGZ Archief in het Waterlands Archief - Purmerend

In het Waterlands Archief in Purmerend bevindt zich een nog niet geïnventariseerd archief 'Aanvullingen' van het gemeentearchief Wormer. In deze Aanvullingen zitten 2 A4 mappen met een gezamenlijke omvang van ± 6 cm met de titel 'Werkgelegenheid VGP'. Het is een archief van de afdeling Algemene Zaken / Economische Zaken van de gemeente Wormer en betreft de periode 1977 - 1984. Dit archief schetst een mooi beeld van de grote papierfabriek Van Gelder Papier in nood en de reactie van het gemeentebestuur op de ontstane situatie.
Een aantal relatief belangrijke documenten uit dit archief zijn gedigitaliseerd en hieronder opgenomen met een link naar het betreffende document.

Opgemaakt door Cees Kingma - December 2020 / Januari 2021