Noord Spanje

Sporen van een industrieel verleden in Baskenland en Asturië

Deze artikelen zijn geschreven n.a.v. diverse reizen door dit gebied, waarbij ik telkens heb geprobeerd me te concentreren op een van de belangrijkste centra van industriële activiteiten. U kunt de verschillende artikelen vinden door het aanklikken van de foto’s bij de introducties of door het aanklikken van de links introducties in dit inleidende overzicht.

Bilbao, de hoofdstad van de Baskische industrie

Bilbao (of zoals op de wegwijzers in het Baskisch ‘Bilbo’) is de belangrijkste haven van Spanje en het centrum van de industrie in Baskenland. De voorsteden met hun vele (zware) industrie strekken zich ruim 15 km uit langs de oevers van de Rio Nervión. Sinds de 19de eeuw kende de stad een bloeitijd als industriestad.
De haven en de bijbehorende industrie is inmiddels uit de stad verdwenen en moderne architectuur, waaronder bijvoorbeeld het zeer aansprekende ‘Museo Guggenheim’ is er voor in de plaats gekomen. In de voorsteden richting de open zee zijn er echter nog vele sporen van die machtige industrie terug te vinden. In transformatie van de haven van Bilbao leest en ziet u mijn ervaringen in de eens zo industriële miljoenenstad.

Bilbao

Cargaderos de Mineral

Erts terminals in Noord spanje

In het ‘Museo de la Minería’ in het Baskische mijnwerkersstadje Gallarta, in de buurt van Bilbao, wordt in 2009 een tentoonstelling gewijd aan de nog overal langs de kust voorkomende Cargaderos de Mineral. Bilbao ontwikkelde zich vanaf de 19de eeuw als industrieel centrum. De ijzererts mijnen ten noordwesten van de stad zorgde voor veel nieuwe industrieën zoals staalfabrieken en chemische bedrijven.
Zeer veel ijzererts werd echter verscheept naar o.a. de Engelse staalindustrie. Voor de verscheping werden vele tientallen ertsterminals gebouwd langs de oevers van de Río Nervión maar ook langs de kust van de Mar Cantábrico (Golf van Biskaje). Ook de Hoogovens in IJmuiden kreeg erts uit het Baskenland.

Bilbao

Avilés

Hoogovens en staalfabrieken

De gehele tweede helft van de twintigste eeuw werd de kleine haven van Avilés gedomineerd door het complex van de geïntegreerde hoogovens en staalfabrieken van Empresa Nacional Siderúrgica (ENSIDESA). Op het complex waren, naast de hoogovens, ook de voorbewerking van de grondstoffen en de nabewerking van het ruw ijzer gevestigd. Alleen de cokesfabriek is nog operationeel, de gebouwen van de walserijen staan er nog, maar de Siemens Martin fabriek is gesloopt. Evenals als trouwens de sinterfabriek en de kunstmest fabriek. Het vroegere hoogoven terrein is gesaneerd en wordt opnieuw ingericht als business park.

aviles

Avilés Puerto

De industriehaven van Avilés heeft zich moeten aanpassen aan de veranderingen in de Spaanse staalindustrie. De herinrichting is niet zo opzichtig als bijvoorbeeld in die andere Noord-Spaanse industriehaven Bilbao maar de afbouw van Empresa Nacional Siderúrgica (en later Arcelor mittal) heeft toch in grote invloed gehad op de bedrijvigheid in deze haven.
In tegenstelling tot de meeste grote zeehavens is Avilés nog niet veranderd in een zwaar bewaakte vesting. Ik kon er, als fotograaf, nog rustig tussen de draaiende havenkranen en rangerende lokomotieven rondwandelen.

aviles puerto

Asturias Y la Mina

Mijnbouw in Noord spanje

Artikel volgt nog !

asturias
Samenstelling: Cees Kingma
Beeldmateriaal: Archief Cees Kingma
Tenzij anders aangegeven.
Valid HTML 4.01 Transitional