PM 22 - VGZ Wormer  

Koninklijke Papierfabriek Van Gelder Zonen in Wormer

Op diverse plaatsen worden er relicten bewaard van de voormalige ‘Koninklijke Papierfabriek Van Gelder Zonen’ in Wormer. Op het moment dat het duidelijk werd dat het bedrijf spoedig zou sluiten hebben veel medewerkers kans gezien een aantal unieke documenten voor vernietiging veilig te stellen. Daaronder zijn complete tekeningen archieven van de bouwkundige dienst en de fotoverzamelingen van de bouw van de laatste fabrieken zoals de PM 11 en PM 22.

Veel materiaal is rechtstreeks aangeboden aan het Gemeente Archief Zaanstad en het Waterlands Archief in Purmerend. Ook aan de Vereniging tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek (MBTZ) zijn in die periode spullen aangeboden. De laatste tijd wordt er echter steeds meer materiaal aangeboden aan het Historisch Genootschap Wormer. Hieronder vindt u de verwijzingen naar de diverse inventarisaties van dit materiaal:

Eind 2008 is er een begin gemaakt met de overdracht van het MBTZ archief aan het Waterlands Archief in Purmerend. Voor een verslag van die overdracht en een overzicht van de toen overgedragen materialen kunt u terecht op: Overdracht MBTZ-VGZ archief aan het Waterlands Archief.

In mei 2016 werd besloten het volledige VGZ archief onder te brengen in het Waterlands Archief in Purmerend. In Eindelijk een definitieve bestemming voor het Van Gelder Zonen archief leest u hoe e.e.a. is verlopen.

Samenstelling: Cees Kingma Valid HTML 4.01 Transitional