Publicaties m.b.t. de Zaanstreek

Op deze pagina vindt u een greep uit het grote aanbod publicaties die zijn uitgegeven en die een directe relatie hebben met het Zaanse erfgoed of die kunnen helpen bij het duiden van de ontwikkelingen in de Zaanstreek. Deze publicaties kunnen zijn verzorgd door:

 • De Vereniging Zaans Erfgoed (of haar rechtsvoorgangers)
 • Overige erfgoedbehoud verenigingen of historische verenigingen in de Zaanstreek
 • CommerciĆ«le uitgeverijen
 • Overheids instellingen of daaraan gelijkwaardig

Een aantal van deze boeken zijn besproken in eerdere publicaties van Zaans Erfgoed. Voor zover van toepassing wordt er verwezen naar deze boekbesprekingen.

boeken

Cover en inhoudsopgave van het tijdschrift Zaans Erfgoed. Leden van de vereniging krijgen dit blad elk kwartaal gratis binnen hun lidmaatschap. Losse nummers zijn zolang de voorraad strekt ook los in een paar Zaanse boekwinkels te koop voor € 6,50.

Zaans Erfgoed nr 44 Cover boek Stoomhal Historische luchtfoto's Zaanstreek Leven langs de liniedijk
Zaans Erfgoed nr. 44
Voorjaar 2013
Wat moeten we ermee. . .
Het succesverhaal over de herbestemming van Rijksmonument pakhuis Hollandia
Historische luchtfoto's Zaanstreek Leven langs de liniedijk
Erfgoed Industrie en Techniek Varen Hemmes Geschiedenis Zaanstreek
Erfgoed van Industrie en Techniek Varen Hemmes: de kracht van de onke plek Geschiedenis van de Zaanstreek
Wieken en stoom Catalogus Werven en scherven Jaarboek Historisc Genootschap
Wieken en stoom Catalogus Monumentendag Werven en scherven Jaarboek 2010 Historisch Genootschap Wormer
Zaankanter en het water van wind naar stoom Monumentaal Wormerland Jaarboek 2009
Zaankanter en het water Van wind naar stoom Monumentaal Wormerland Jaarboek 2009 Historisch Genootschap Wormer
Stuurman Het Veem Donder die kotter Varen met andermans boot
Natuurdagboek Het Veem Donder die kotter in de majem Varen met andermans boot
Woningstichting Wormer Mooi Zaans Mercurius Hersteld Zaanse molen branden
90 Jaar Woningbouwvereniging Wormer Mooi Zaans Mercurius hersteld Zaanse molenbranden

DVD's

Van de Zaan gezien Van de Zaan gezien hembrug Zaans gekleed
Van de Zaan gezien - 2005 Van de Zaan gezien Hembrug Zaans gekleed

 

Besproken boek of DVD: Besproken in:
Gelezen in 2005
In deze boekbespreking vestigt Jur Kingma de aandacht op een aantal facetten uit de geschiedenis van de techniek in Nederland en buurlanden die de belangrijke rol van bedrijf en techniek in de historische ontwikkeling van Nederland en zijn buurlanden laat zien.
Literatuur
Gedichtenbundel ‘Zeepziederij De Adelaar’ door Sjoerd Kuyper is uitgegeven bij uitgeverij Veen en het gedicht ‘Zeepziederij De Adelaar’ is in beperkte oplage uitgegeven door uitgeverij Leopold. Nieuwe Projecten
Fragmenten van de Zaanse Geschiedenis A. van Braam Met Stoom
Nummer 24
Kramer & Duyvis, vijftig jaar mensen en techniek A.G. Zwart-Kramer en P.A.M. Zwart Met Stoom
Nummer 24
Mr. Cornelis- en Blauwepad K. Wijnands Met Stoom
Nummer 24
Een vlucht Kraaijen H. Kraaij Met Stoom
Nummer 24
250 Zaans Molens door Ron Couwenhoven Met Stoom
Nummer 39
Van Engel en Vrede In 110 jaar van Crok & Laan, Croklaan naar Loders Croklaan - door Bol B.A. , F.Boom, D. Dekker
Uitgave Loders Croklaan, niet in de handel en niet verkrijgbaar bij Loders Croklaan
Met Stoom
Nummer 40
Honderd jaar woningwet in Zaanstad
Uitgave van de gemeente Zaanstad en de samenwerkende Zaanse woningbouwcorporaties
ISBN 90-806620-1-1
Met Stoom
Nummer 40
Het zwijgen van Maria Zachea Judith Koelemeijer
ISBN 90 5807 091
Met Stoom
Nummer 40
Panorama Rotterdam Meesters aan de Maas 1820-1940
Kunsthal Rotterdam - van 8 augustus 2001 tot 6 januari 2002
Met Stoom
Nummer 40
Catalogus: Panorama Rotterdam Meesters aan de Maas 1820-1940:P van Beveren, W. van Sinderen
ISBN 90 5594 214 6
Met Stoom
Nummer 40
Een levensschets van ‘een gekortwiekte huismusch’ Het dagboek (1869-1904) van Lambertus van Calcar (Westzaan 1999) Rita Hooijschuur Met Stoom
Nummer 37
 • M. Binney ‘Our vanishing history’ (London, 1984) ISBN 085 140 635 1
 • M. Binney, F. Machin, K. Powell ‘Bright Future’ (London, 1990) ISBN 090 597 829 3
 • M. Binney, M. Watson-Smyth ‘The SAVE Britan’s actionguide’ (London, 1991) ISBN 185 595 056 7

De boeken zijn te bestellen in de boekhandel of rechtstreeks bij SAVE Britain?s heritage, 68 Battersea High Street London SW1 1 3HX

 • P. Nijhof, Ed. Schulte Herbestemming industrieel erfgoed in Nederland. (Zutphen,1994) ISBN 90 6011 902 9

Bij PIE , Postbus 948, 3700 AX Zeist zijn te bestellen:

 • ‘Oude fabrieken, Nieuwe functies’
 • ‘Almanak voor het Industrieel Erfgoed’
 • ‘Handleiding Herbestemming Industrieel Erfgoed’
Met Stoom
Nummer 18
Tussen paternalistische zorg en zakelijk management, C.J. Honig als eindpunt van persoonsgericht sociaal ondernemersgedrag in een Zaans familiebedrijf (1930-1957)
Chantal Vancoppenole
Amsterdam, 1993 - ISBN 90 71617 64 5
Met Stoom
Nummer 16
Zaansche Toestanden
C. van Dalsem
Zaandam, 1993 - ISBN 90-6611-013-9
Met Stoom
Nummer 16
De aartsvaders
W. Wennekes
Amsterdam, 1993 - ISBN 90 254 0315 8
Met Stoom
Nummer 16
Kaasfabrieken
Oudheidkundige commissie Jisp
p/a Kanaaldijk 18
1458 PP Spijkerboor
Met Stoom
Nummer 16
Ach Lieve tijd
Tien eeuwen Zaanstreek en de Zaankanters
Zwolle, 1992-1994
Met Stoom
Nummer 16
Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek
Tiende deel
Amsterdam,1993 - ISBN 90-71617-81-5
Met Stoom
Nummer 16
Geschiedenis van de techniek in Nederland, delfstoffen, machine- en scheepsbouw, stoom, chemie, telegrafie en telefonie
Zutphen, 1993 - ISBN 906011.859.6
Met Stoom
Nummer 16
Stoom aan de Zaan
Over de verstoming van het Zaans windmolenbedrijf. Molenmuseum Koog aan de Zaan.
De catalogus is te koop bij het museum aan de Museumlaan 18 in Koog aan de Zaan.
 
Grootes, een wereld van cacao De geschiedenis van de cacao- en chocoladefabriek D. & M. Grootes, Gebrs. in Westzaan.
Uitgave in eigen beheer, 2002, 98 blz., ISBN 90-9016126-0 te bestellen bij de schrijver: tel. 0578-560350
Collecties
100 jaar Zaanstreek Peter Roggeveen  
Beide half vooruit
Nieuwsbrief van de Stichting tot Behoud van het Stoomschip.
Donateurschap minimaal € 20,- per jaar.
 
Zaanstreek, Architectuur en stedenbouw 1850-1940
Monumenten Inventarisatie Project
P. Kleij ISBN 90-400-8747-4
 
De Hondsbossche Steenen Schutsluis te Zaandam
W.C. Thijssen
Een uitgave van de "Vrienden van de Hondsbossche"
Postbus 15, 1135 ZH Edam
 
De glorie van Zaandam, P.N. Helsloot
Zeven eeuwen geschiedenis, gezien van de Hogendam
Zaltbommel, Europeese Bibliotheek, 2002, 142 blz.
ISBN 90-288-3675-6